Informacje

Ważne informacje dot. Hotelu Kahlberg

Dane do wpłaty zadatku

BIG Zakład Pracy Chronionej Marian Groblewski Sp. K.
NIP: 578-000-05-08

KONTO POLSKA:
SANTANDER 36 1090 2617 0000 0006 5202 9929

KONTO EURO:
SWIFT: WBKPPLPP
94-1090-1098-0000-0001-3618-4913

Widok na żywo z Hotelu Kahlberg